Belangrijke ontwikkelingen in het mediationveld

Mediation Tuchtrecht is onderdeel van de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), die op 1 januari 2014 van start is gegaan. De MfN vertegenwoordigt het mediationberoep in de publieke belangenbehartiging en houdt zich bezig met het beleid voor de kwaliteit van het mediationberoep. Het MfN-register (voormalig NMI register) is ondergebracht in een aparte kwaliteitsstichting, de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Daarnaast is er de Diensten Stichting Mediation, de rechtsopvolger van het Nederlands Mediation Instituut, die ondersteunende diensten levert voor de verenigingen binnen de MfN.

Mediationwet

Naast deze verandering in organisatie heeft Tweede Kamerlid Ard van der Steur (VVD) een wetgevingstraject voor mediation in gang gezet. Zijn wetsontwerp over mediation is ter advisering naar de Raad van State gestuurd. Dit alles vraagt om een krachtige vertegenwoordiging vanuit de kringen van overheidsmediation.

Meer informatie over het wetsontwerp mediation vindt u op de website van de MfN.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.