Over STM

De Stichting Tuchtrechtspraak Mediators is de onafhankelijke stichting die is opgericht om de tuchtrechtspraak over bij hen aangesloten mediatorsinstellingen uit te voeren.

Momenteel zijn de volgende instellingen aangesloten bij STM:

Stichting Kwaliteit Mediators

Bestuur STM
Het bestuur van STM wordt gevormd door:
Mw mr. H. Rappa-Velt (voorzitter)
Mr. P.T.A. Benedek (penningmeester)
Mw mr. H.A. Hora Adema (secretaris)

Samenstelling Tuchtcommissie en College van Beroep
Zowel de Tuchtcommissie als het College van Beroep bestaan elk uit:
– twee leden die deel uitmaken of deel hebben uitgemaakt van de rechtsprekende macht, door het bestuur van de Stichting te benoemen in de functie van voorzitter respectievelijk plaatsvervangend voorzitter op voordracht van de resterende voorzitter(s) en plaatsvervangend voorzitter(s) van de beide colleges tezamen;
– op voordracht van een Aangesloten Instelling door het bestuur van de Stichting te benoemen personen die praktiserend mediators zijn en ingeschreven staan bij een Aangesloten Instelling. Na uitschrijving uit het register van een Aangesloten instelling kunnen deze personen nog maximaal een jaar lid van de Tuchtcommissie/College van Beroep zijn.

Tuchtcommissie
Mr. J.C. van Dijk (voorzitter)
Mw mr. M.J. van Cleef-Metsaars (plv voorzitter)
Mw. mr. J. Spierdijk
Mw. mr. A.P.L. Pinkster
Dhr. W.J. Kervers
Dhr. J.G. de Roos
Mw. mr. M. Niesen (secretaris)
Mw. mr. A.N. Kikkert (plv secretaris)

College van Beroep
Mr. E.J. van Sandick (voorzitter)
Mw mr. M.J. de Haan-Boerdijk  (plv voorzitter)
Mw mr. E. Schutte
Mr. D. Allewijn
Mr. A.G.J. van Wassenaer van Catwijck
Mr. L.M.M. Fruytier (secretaris)

Zowel de leden van de Tuchtcommissie als van het College van Beroep zijn tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle gegevens die hun bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen.

 

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.