Uitspraken STM 2007-2008

College van Beroep 26 september en 5 november 2008

B-2007-2/TC, 2009, nr. 4

 • bevoegdheid Tuchtommissie bij forensische mediation

B-2007-6/TC, 2009, nr. 4

 • bijzondere rol van de mediator in echtscheidingszaken

B- 2008-1/TC, 2009, nr. 4

 • beeindiging mediation door mediator
 • klacht tegen een overweging ten overvloedevan Tuchtcommissie

B-2008-2/TC, 2009, nr. 4

 • inschakeling externe deskundige
 • entameren gesprek overheidsinstantie
 • honorarium

B-2008-4/TC, 2009, nr. 4

 • bevoegdheid tuchtrechter

B-2008-6/TC, 2009, nr. 4

 • klacht tegen leden tuchtcommissie wegens partijdigheid, selectieve een eenzijdige verslaglegging en onvoldoende waarheidsvinding
 • college bevoegd?

Download dit verslag

College van Beroep 16 mei en 17 juni 2008

B-2006-2/TC, 2008, nr. 7

 • geen nieuwe feiten, andere beschouwingen en beslissingen dan in tuchtcommissie

B-2006-3/TC, 2008, nr. 7

 • bevoegdheid TC alleenbij ‘daadwerkelijke mediation’?

B-2007-1/TC, 2008, nr. 7

 • mediator geen regie
 • onvoldoende toezicht op de door mediator ingeschakelde hulppersonen
 • onvoldoende voortvarendheid mediation

B-2007-3/TC, 2008, nr. 7

 • geen nieuwe feiten, andere beschouwingen en beslissingen dan in tuchtcommissie

B-2007-4/TC, 2008, nr. 7

 • geen aanleiding voor bewijslevering

B-2007-5/TC, 2008, nr. 7

 • concept vaststellingsovereenkomst advocaat is geen ‘derde’

Download dit verslag

Tuchtcommissie 9 september 2008

M-2008-2/TC, 2009, nr. 2

 • onvoldoende voortvarendheid
 • inhoudelijke kritiek op het conceptconvenant
 • gebrekkige beroepsvaardigheden
 • weigering schriftelijk op de klacht te reageren

Tuchtcommissie 13 mei 2008

M-2008-1, TC 2008, nr. 8

 • advies tot voortzetting

M-2008-4, TC 2008, nr. 8

 • mediator te laat
 • geen getekende mediationovereenkomst
 • partijdigheid mediator

M-2008-5, TC 2008, nr. 8

 • partijdigheid mediator
 • schending geheimhoudingsplicht mediator
 • nieuwe mediationovereenkomst
 • beletting inwinnen advies

Download dit verslag

Tuchtcommissie 6 maart 2008

M-2007-6, TC 2008, nr.5

 • gefingeerd emailbericht
 • excessief declareren

M-2007-9, TC 2008, nr. 5

 • blijvend contact na afloop mediation

M-2007-11, TC 2008, nr. 5

 • ontbreken getekende mediationovereenkomst
 • onduidelijke alimentatieberekeningen

M-2007-12, TC 2008,nr. 5

 • concept vaststellingsovereenkomst
 • mededelingen over processueel verloop

M-2007-13, TC 2008, nr. 5

 • partijdigheid mediator
 • toepasselijkheid gedragsregels op verweer in klacht- of tuchtzaak

M-2007-14, TC 2008, nr. 5

 • geen draagvlak voor mediation

M-2007-15, TC 2008, nr. 5

  • tuchtcommissie onbevoegd

Download dit verslag

Tuchtcommissie 22 november 2007

M-2007-7, TC 2008, nr. 3

 • afvaardiging van partij

M-2007-8, TC 2008, nr. 3

 • annuleringskosten

M-2007-10, TC 2008, nr. 3

 • ongevraagd advies

M-2007-11, TC 2008, nr. 3

 • wegblijven mediator zitting

Download dit verslag

Tuchtcommissie 20 september 2007

M-2007-1, TC 2008, nr.2

 • forensische mediation

M-2007-3, TC 2008, nr.2

 • bevoegdheid TC

M-2007-4, TC 2008, nr.2

 • bevoegdheid TC
 • rol mediator

M-2007-5, TC 2008, nr.2

 • partijdigheid
 • deskundigheid

M-2007-6, TC 2008, nr.2

 • tussenbeslissing

Download dit verslag

Tuchtcommissie 14 mei 2007

M-2007-10, TC 2007, nr. 6

 • bevoegdheid TC

M-2007-11, TC 2007, nr. 6

 • begrip ‘klager’

M-2007-2, TC 2007, nr.6

 • geheimhoudingsplicht

Download dit verslag

Tuchtcommissie 5 februari 2007

M-2006-5, TC 2007, nr. 4

 • brochure misleidend

M-2006-6, TC 2007, nr.4

 • waarschuwing van mediator
 • partijdigheid

M-2006-7, TC 2007, nr. 4

 • forensische mediation

M-2006-8,TC 2007, nr.4

 • partijdigheid

M-2006-9, TC 2007, nr. 4

 • toepasselijkheid gedragsregels in voorfase

Download dit verslag

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.