Uitspraken STM 2011-2012

Tuchtcommissie 7 september 2012 en 15 november 2012 en College van Beroep 29 januari 2013

M-2012-7 / TC 2013, nr. 3

 • arbeidsgeschil
 • spijt van resultaat van mediation

M-2012-9 / TC 2013, nr. 3

 • onervaren mediator
 • maatregel voorwaardelijke schorsing met proeftijd van 2 jaar

B-2012-5 / TC 2013, nr. 3

 • respectvol communiceren met betrokkenen, ook jegens derden
 • schending van vertrouwen in mediation

Download dit verslag

Tuchtcommissie 7 september 2012

M-2012-4 / TC 2013, nr. 2

 • arbeidsmediation
 • klokkenluider wil excuses

M-2012-5 / TC 2013, nr. 2

 • arbeidsmediation
 • niet-neutrale afronding
 • geheimhouding niet gewaarborgd
 • maatregel berisping

M-2012-6 / TC 2013, nr. 2

 • doorverwijzingsmediation
 • mediator zet werkzaamheden voort na beëindiging

Download dit verslag

Tuchtcommissie 9 maart 2012 en 8 juni 2012 en College van Beroep 12 en 16 april 2012

M-2012-1 / TC 2013, nr. 1

 • geen mediationovereenkomst
 • niet onafhankelijk
 • maatregel berisping

M-2012-2 / TC 2013, nr. 1

 • rol mediator onvoldoende scherp afgebakend
 • maatregel waarschuwing

M-2012-3 / TC 2013, nr. 1

 • trieste echtscheiding
 • beëindiging mediation door mediator

B-2012-4 / TC 2013, nr. 1

 • college volgt beslissing Tuchtcommissie
 • geen mediation, gedragsregels niet van toepassing

B-2012-2 en B-2012-3 / TC 2013, nr. 1

 • college volgt beslissing Tuchtcommissie

B-2012-1 / TC 2013, nr. 1

 • niet onafhankelijk
 • verslaglegging onvoldoende neutraal
 • maatregel waarschuwing

Download dit verslag

Tuchtcommissie 13 januari 2012 en 9 maart 2012

M-2011-12 / TC 2012, nr. 8

 • reikwijdte geheimhoudingsverplichting
 • onvoldoende onpartijdigheid
 • twee verschillende eindberichten
 • maatregel waarschuwing

M-2011-13 / TC 2012, nr. 8

 • twee parallel lopende mediationtrajecten
 • numerieke onevenwichtigheid

M-2011-14 / TC 2012, nr. 8

 • beide partijen afwezig bij hoorzitting
 • uitlating mediator over psychisch welbevinden van klagers

M-2011-15 / TC 2012, nr. 8

 • echtscheidingstotaalpakket
 • presenteren als NMI-mediator na doorhaling inschrijving
 • maatregel berisping

M-2011-17 / TC 2012, nr. 8

 • rol mediator onvoldoende bewaakt en afgebakend
 • maatregel waarschuwing
 • wel/geen sprake van mediation

Download dit verslag

Tuchtcommissie 24 november 2011 en 13 januari 2012

M-2011-7 / TC 2012, nr. 7

 • te late indiening verweer
 • ontvankelijkheid

M-2011-8 / TC 2012, nr. 7

 • schending geheimhoudingsverplichting
 • arbeidsgeschil

M-2011-9 / TC 2012, nr. 7

 • arbeidsgeschil
 • onvoldoende vertrouwen
 • beëindiging mediation door mediator

M-2011-10 / TC 2012, nr. 7

 • voortvarendheid afronding mediation
 • doorverwijzingsmediation

M-2011-11 / TC 2012, nr. 7

 • taalfouten in concept
 • excuus mediator
 • na indiening klacht contact met wederpartij van klager

Download dit verslag

Tuchtcommissie 27 oktober 2011 en College van Beroep 17 november 2011

M-2011-1/TC 2012, nr. 6

 • partijdigheid mediator?
 • inhoud van de eindafspraken

M-2011-3/TC 2012, nr. 6

 • slordigheid mediator?
 • kostenverdeling mediation
 • verzoek tot opheffing geheimhoudingsplicht

M-2011-4/TC 2012, nr. 6

 • reikwijdte geheimhoudingsplicht
 • wijzigingen concept vaststellingsovereenkomst
 • beëindigingsbericht aan derden: schending geheimhoudingsplicht
 • waarschuwing

M-2011-5/TC 2012, nr. 6

 • ontvankelijkheidsvraag
 • beëindiging mediation door mediator

B-2009-3/TC 2012, nr. 6

 • beroep ongegrond

B-2011-1/TC 2012, nr. 6

 • beroep ongegrond

Download dit verslag

Tuchtcommissie 20 mei 2011 en College van Beroep 30 juni 2011

M-2011-2/TC 2012, nr. 4

 • gedragsregels in voorfase en in nafase van toepassing
 • beeindiging mediation door mediator
 • neutraliteit beeindigingsbericht

M-2011-6/TC 2012, nr. 4

 • onvoldoende onafhankelijkheid mediator?
 • rolwisseling mediator
 • vastlegging van het resultaat van mediation
 • waarschuwing

B-2010-2/TC 2012, nr. 4

 • toepasselijke beoordelingskader mediation: verhouding NMI-regels en VFAS-regels

B-2010-3/TC 2012, nr. 4

 • ongegrond beroep

Download dit verslag

Tuchtcommissie 19 november 2010 en 31 maart 2011

M-2010-9/TC 2011, nr. 6

 • onvrede onderhandelingsresultaat

M-2010-10/TC 2011, nr. 6

 • schending geheimhoudingsplicht
 • geen mediationovereenkomst
 • sanctie: waarschuwing

M-2010-11/TC 2011, nr. 6

 • onafhankelijkheid en onpartijdigheid
 • partijen onder druk gezet door mediator?
 • facturering

M-2010-12/TC 2011, nr. 6

 • facturering
 • voortvarendheid mediation

M-2010-14/TC 2011, nr. 6

 • terughoudendheid mediation bij later contact

Download dit verslag

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.