Uitspraken STM 2013-2014

Tuchtcommissie 19 september 2014 en College van Beroep 9 juli 2014

M-2014-9 / TC 2014, nr. 6

 • Gebrek reactie mediator
 • Niet partijdig

M-2014-10 / TC 2014, nr. 6

 • Inhoudelijke interventie
 • E-mailcorrespondentie niet naar beide partijen
 • Maatregel: berisping

B-2014-2 / TC 2014, nr. 6

 • Heldere afspraken communicatie buiten de mediationtafel
 • Beroep ongegrond

Download dit verslag

Tuchtcommissie 26 juni 2014

M-2014-6 / TC 2014, nr. 5

 • Beknopte klachten, uitvoering verweer
 • Wie stelt, moet bewijzen

M-2014-7 / TC 2014, nr. 5

 • Dubbelrol mediator
 • Partijautonomie van partijen
 • Onenigheid declaratie
 • Gegrond zonder maatregel

M-2014-8 / TC 2014, nr. 5

 • Doorlopende bewaking neutrale, onpartijdige rol mediator
 • Gegrond zonder maatregel

Download dit verslag

Tuchtcommissie 14 maart 2014 en 11 april 2014

M-2013-7 / TC 2014, nr. 4

 • Ambitie mediator – Op tijd terugtrekken !
 • Complexe vechtscheiding
 • Maatregel berisping

M-2014-1 / TC 2014, nr. 4

 • Neutraliteit mediator

M-2014-2 / TC 2014, nr. 4

 • Klacht niet ontvankelijk
 • Geen sprake van mediation maar bemiddeling

M-2014-3 / TC 2014, nr. 4

 • Arbeidsconflict
 • Schending geheimhouding
 • Maatregel berisping

M-2014-4 / TC 2014, nr. 4

 • Arbeidsconflict
 • Afwijzing klachten wegens gebrek aan onderbouwing

M-2014-5 / TC 2014, nr. 4

 • Wisselen van petten
 • Onduidelijkheid over rol mediator blijven gedragsregels onverkort van kracht
 • Maatregel berisping

Download dit verslag

Tuchtcommissie 7 februari 2014 en 14 maart 2014 en College van Beroep 25 oktober 2013, 7 en 13 januari 2014 en 14 maart 2014

M-2013-16 / TC 2014, nr. 3

 • Verwachtingen kanaliseren
 • Mediation beëindigd wegens gebrek aan commitment
 • Kernwaarde mediation: vrijwilligheid. Ook voor de mediator!

M-2013-18 / TC 2014, nr. 3

 • Arbeidsmediation
 • Onduidelijkheid over relatie mediator met werkgever van klager
 • Niet onpartijdig
 • Maatregel berisping

B-2013-4 / TC 2014, nr. 3

 • Mediator begrijpt conclusie van Tuchtcommissie
 • Klachten niet voor de eerste maal in hoger beroep aan orde stellen

B-2013-5 / TC 2014, nr. 3

 • No-show betekent no-go?
 • Perikelen over declaratie
 • Maatregel waarschuwing

B-2013-6 / TC 2014, nr. 3

 • Beroep klager niet ontvankelijk
 • Beroep mediator wordt verworpen
 • Hoger beroep kan worden benut om eventuele omissies en verzuimen van eerste aanleg te herstellen

B-2013-7 / TC 2014, nr. 3

 • Grief gegrond tegen niet ontvankelijkheid wrakingsverzoek in eerste aanleg
 • Ook in hoger beroep klachten ongegrond

B-2013-8 / TC 2014, nr. 3

 • Ontbreken vertrouwen van klager in mediator

B-2013-9 / TC 2014, nr. 3

 • College van Beroep verwerpt het beroep

Download dit verslag

Tuchtcommissie 29 november 2013 en College van Beroep 3 en 25 oktober 2013

M-2013-7 / TC 2014, nr. 2

 • Gebrekkige communicatie en onvoldoende transparantie
 • Aanvragen toevoeging
 • Klacht gegrond zonder maatregel

M-2013-12 / TC 2014, nr. 2

 • Burenruzie
 • Grote mate van vrijheid op werkwijze van mediator
 • Voortvarendheid

M-2013-14 / TC 2014, nr. 2

 • Echtscheidingsmediation
 • Onduidelijkheid rol deskundigen
 • Communicatie en transparantie zijn essentieel
 • Maatregel waarschuwing

M-2013-15 / TC 2014, nr. 2

 • Meerpartijenmediation
 • Verslaglegging

B-2012-7 / TC 2014, nr. 2

 • Re-integratie- of exitmediation

B-2013-2 / TC 2014, nr. 2

 • Zorgvuldigheid bij doorgeven gevoelige informatie
 • Verantwoordelijkheid voor de uitvoerbaarheid van bindendadviesprocedure
 • Klacht gegrond zonder maatregel

Download dit verslag

Tuchtcommissie 13 september 2013 en College van Beroep 3 oktober 2013

M-2013-10 / TC 2014, nr. 1

 • Doorverwijzingsmediation
 • Uitzondering geheimhoudingsplicht
 • Geen schriftelijke vastlegging

M-2013-11 / TC 2014, nr. 1

 • Arbeidsconflict
 • Non-verbale communicatie

M-2013-13 / TC 2014, nr. 1

 • Advisering tijdens mediationtraject
 • Onjuiste alimentatieberekeningen
 • Maatregel berisping

B-2013-3 / TC 2014, nr. 1

 • Partijen treffen regeling
 • Verzoek uitspraak Tuchtcommissie te vernietigen

Download dit verslag

Tuchtcommissie 20 juni 2013 en College van Beroep 31 mei 2013

M-2013-8 / TC 2013, nr. 6

 • Pietluttige klachten
 • Klagers eigen vaststellingsovereenkomst
 • Wrakingsverzoek niet ontvankelijk

M-2013-9 / TC 2013, nr. 6

 • Arbeidsgeschil
 • Eindrapportage aan buitenstaanders verzonden
 • Maatregel berisping

B-2013-1 / TC 2013, nr. 6

 • Oordeel van Tuchtcommissie te beperkt
 • Ruime vrijheid van mediator voor het voeren van verweer

Download dit verslag

Tuchtcommissie 16 mei 2013

M-2013-3 / TC 2013, nr. 5

 • Mediation bij Belastingdienst
 • Gedragsregels van toepassing op voorfase mediation
 • Procedures tijdens mediation ter bewaring van recht

M-2013-4 / TC 2013, nr. 5

 • Doorverwijzingsmediation
 • Doorverwijzen naar professionele hulpverlener ligt niet op weg van mediator

M-2013-5 / TC 2013, nr. 5

 • Arbeidsgeschil
 • Spijt van getekende vaststellingsovereenkomst

M-2013-6 / TC 2013, nr. 5

 • Arbeidsgeschil
 • Verschil van verwachtingen door ontbreken van beschrijving van het geschil

Download dit verslag

Tuchtcommissie 15 maart 2013 en College van Beroep 15 maart 2013

M-2012-10 / TC 2013, nr. 4

 • Geen mediation zonder toevoeging
 • Maatregel waarschuwing

M-2012-11 / TC 2013, nr. 4

 • Problemen met betrekking tot facturering
 • Vaststellingsovereenkomst niet uitvoerbaar door Wet Big
 • Maatregel waarschuwing

M-2013-2 / TC 2013, nr. 4

 • Doorverwijzingsmediation
 • Discrepantie tussen verwachtingen klager en behandelwijze mediator

B-2012-6 / TC 2013, nr. 4

 • Nieuwe klachten in hoger beroep niet in behandeling
 • College volgt beslissing Tuchtcommissie

Download dit verslag

Tuchtcommissie 7 september 2012 en 15 november 2012 en College van Beroep 29 januari 2013

M-2012-7 / TC 2013, nr. 3

 • arbeidsgeschil
 • spijt van resultaat van mediation

M-2012-9 / TC 2013, nr. 3

 • onervaren mediator
 • maatregel voorwaardelijke schorsing met proeftijd van 2 jaar

B-2012-5 / TC 2013, nr. 3

 • respectvol communiceren met betrokkenen, ook jegens derden
 • schending van vertrouwen in mediation

Download dit verslag

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.