Uitspraken STM 2015-2016

College van Beroep 7 december 2016

B-2016-3 / TC 2017, nr. 2

 • Beroep gehonoreerd, beslissing Tuchtcommissie vernietigd
 • Mediator transparant
 • Mediator niet onzorgvuldig

B-2016-5 / TC 2017, nr. 2 (uitspraak eerste aanleg zie M-2016-1)

 • Beroep ten dele gegrond, ten dele ongegrond
 • Beslissing Tuchtcommissie vernietigd
 • Klachten ten dele ongegrond, ten dele gegrond zonder maatregel

B-2016-6 / TC 2017, nr. 2

 • Beroep niet ontvankelijk

B-2016-8 / TC 2017, nr. 2

 • Berisping omgezet in een waarschuwing

B-2016-9 / TC 2017, nr. 2

 • Niet ontvankelijk

Download dit verslag

Tuchtcommissie 18 november 2016

M-2016-14 / TC 2017, nr. 2

 • Arbeidsgeschil
 • Regiefunctie onvoldoende
 • Ongegrond

M-2016-15 / TC 2017, nr. 2

 • Echtscheidingsgeschil
 • Onvoldoende transparant
 • Gebrekkige werkwijze
 • Maatregel: waarschuwing

M-2016-16 / TC 2017, nr. 2

 • Echtscheidingsgeschil
 • Mediator niet persoonlijk betrokken bij mediation
 • Maatregel: voorwaardelijke schorsing 3 maanden, proeftijd 2 jaar

Download dit verslag

Tuchtcommissie 16 september 2016

M-2016-9 / TC 2017, nr. 1

 • Echtscheidingsgeschil
 • Niet-ontvankelijk

M-2016-10 / TC 2017, nr. 1

 • Echtscheidingsgeschil
 • Nazorg onvoldoende transparant
 • Deels gegrond, zonder maatregel

M-2016-11 / TC 2017, nr. 1     Beroepszaak B-2016-11 klik hier

 • Echtscheidingsgeschil
 • Niet verstrekken concept echtscheidingsconvenant
 • Deels gegrond, maatregel: waarschuwing

M-2016-12 / TC 2017, nr. 1

 • Arbeidsgeschil
 • Onpartijdig
 • Maatregel: waarschuwing

M-2016-13 / TC 2017, nr. 1     Beroepszaak B-2016-10 klik hier

 • Arbeidsgeschil
 • Schenden geheimhoudingsplicht
 • Ontbreken enig inzicht
 • Maatregel: voorwaardelijke schorsing 2 maanden, proeftijd 1 jaar

Download dit verslag

Tuchtcommissie 1 juli 2016

M-2016-7 / TC 2016, nr. 6

 • Echtscheidingsgeschil
 • Second opinion
 • Partijautonomie
 • Maatregel: berisping

M-2016-8 / TC 2016, nr. 6

 • Geschil woon-zorgcentrum
 • Competentie
 • Opdrachtgever mediation geen partij
 • Maatregel: berisping

College van Beroep 6 april en 30 augustus 2016

B-2015-5 / TC 2016, nr. 6

 • Beslissing Tuchtcommissie blijft in stand

B-2015-6 / TC 2016, nr. 6

 • Vaststellingsovereenkomst voor verschillende uitleg vatbaar
 • Beslissing Tuchtcommissie blijft in stand

B-2016-1 / TC 2016, nr. 6

 • Bewijs pas bij hoger beroep
 • Maatregel: waarschuwing

B-2016-2 / TC 2016, nr. 6

 • Problematiek rond aanvraag toevoeging blijft in het midden
 • Maatregel: waarschuwing

Download dit verslag

Tuchtcommissie 27 mei 2016

M-2016-3 / TC 2016, nr. 5

 • Voortvarendheid / procesregie
 • Geen blijk van inzicht
 • Maatregel: waarschuwing

M-2016-4 / TC 2016, nr. 5

 • Uitleg echtscheidingsconvenant
 • Second opinion
 • Maatregel: waarschuwing

M-2016-5 / TC 2016, nr. 5

 • Beëindigen mediation op verzoek
 • Mediator als toehoorder bij gesprek
 • Afwijkende bepaling in mediationovereenkomst
 • Maatregel: waarschuwing

M-2016-6 / TC 2016, nr. 5

 • Mediator én arbiter
 • Procesregie niet ten koste van partijautonomie
 • Maatregel: berisping

Download dit verslag

Tuchtcommissie 29 januari en 18 maart 2016

M-2015-13 / TC 2016, nr. 4

 • Echtscheidingsgeschil
 • Verwijt dominant gedrag
 • Klachten ongegrond

M-2015-15 / TC 2016, nr. 4

 • Niet-ontvankelijk in verband met uitschrijving
 • Geen mediationovereenkomst
 • Partijautonomie
 • Maatregel: schorsing 4 weken op moment van inschrijving

M-2016-1 / TC 2016, nr. 4 (uitspraak hoger beroep zie B-2016-5)

 • Bandopnamen
 • Neutraliteit
 • Bejegening
 • Maatregel: berisping

M-2016-2 / TC 2016, nr. 4

 • Afdwingbaarheid
 • Geen klachtbehandeling
 • Klachten ongegrond

College van Beroep 29 februari 2016

B-2015-4 / TC 2016, nr. 4

 • Vernietiging beslissing TC
 • Verschil in appreciatie van feiten
 • Klachten ongegrond

Download dit verslag

Tuchtcommissie 18 december 2015

M-2015-10 / TC 2016, nr. 3

 • Echtscheidingsgeschil
 • Gebrek professionaliteit
 • Bij herhaling verkeerde stukken
 • Onvoldoende distantie
 • Maatregel: waarschuwing

M-2015-11 / TC 2016, nr. 3

 • Echtscheidingsgeschil
 • Hernieuwde mediation met dezelfde mediator
 • Niet transparant
 • Geen niet-wijzigingsbeding

M-2015-12 / TC 2016, nr. 3

 • Geschil met waterschap
 • Regie uit handen
 • Maatregel: waarschuwing

College van Beroep 5 november en 8 december 2015

B-2015-1 / TC 2016, nr. 3

 • Problemen in verband met niet-wijzigingsbeding
 • Juridische toets
 • Maatregel verzacht tot waarschuwing

B-2015-3 / TC 2016, nr. 3

 • Problemen in verband met niet-wijzigingsbeding
 • Informed consent
 • Nadere normstelling artikel 1 Gedragsregels
 • Maatregel: waarschuwing

Download dit verslag

Tuchtcommissie 27 november 2015

M-2015-5 / TC 2016, nr. 2

 • Echtscheidingsgeschil
 • Business model niet verenigbaar met Gedragsregels
 • Toevoegingskwestie
 • Maatregel: onvoorwaardelijke schorsing 6 weken

M-2015-9 / TC 2016, nr. 2

 • Echtscheidingsgeschil
 • Toevoegingskwestie
 • Verschillende overeenkomsten
 • Maatregel: onvoorwaardelijke schorsing 6 weken

M-2015-7 / TC 2016, nr. 2

 • Arbeidsgeschil
 • Niet onafhankelijk en onpartijdig
 • Gebrek aan regie
 • Afzien verweerschrift verstoort procesorde
 • Maatregel: voorwaardelijke schorsing 6 maanden, proeftijd van een jaar

M-2015-8 / TC 2016, nr. 2

 • Echtscheidingsgeschil
 • Heimelijke bandopnamen
 • Termijnoverschrijding
 • Neutraliteit

Download dit verslag

Tuchtcommissie 29 mei 2015 en 18 september 2015

M-2015-4 / TC 2015, nr. 6

 • Echtscheidingsgeschil
 • Regelmatig checken of mediation volgens verwachting verloopt

M-2015-6 / TC 2015, nr. 6

 • Arbeidsgeschil
 • In overweging deelname peer review
 • Miskenning van een aantal elementaire beginselen van mediation
 • Maatregel: voorwaardelijke schorsing van 3 mnd met proeftijd van 2 jaar

Download dit verslag

Tuchtcommissie 20 maart 2015 en 29 mei 2015

M-2014-12 / TC 2015, nr. 5

 • Niet-wijzigingsbeding in echtscheidingsconvenant

M-2015-1 / TC 2015, nr. 5

 • Arbeidsgeschil
 • Belang voortvarendheid
 • Regiefunctie mediator
 • Maatregel: waarschuwing

M-2015-2 / TC 2015, nr. 5

 • Uitleg vaststellingsovereenkomst
 • Geschil van de kwijting

M-2015-3 / TC 2015, nr. 5

 • Geschil na vastlegging van de overeengekomen regeling
 • Neutraliteit en flexibiliteit

Download dit verslag

Tuchtcommissie 20 maart 2015

M-2014-14 / TC 2015, nr. 4

 • Schending van de gedragsregels met betrekking tot de
  – beroepsethiek en integriteit
  – geheimhouding
  – transparantie
  – onpartijdigheid
 • Maatregel: berisping

Download dit verslag

Tuchtcommissie 9 januari 2015

M-2014-11 / TC 2015, nr. 2

 • Regie mediation bij partij
 • Procesafspraken schriftelijk vastleggen

M-2014-13 / TC 2015, nr. 2

 • Gebrek onafhankelijkheid mediator
 • Wijzen op second opinion
 • Transparantie mediationproces
 • Maatregel: berisping

Download dit verslag

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.