Op deze website vindt u informatie over het mediation tuchtrecht. U kunt hier terecht voor informatie over het indienen van een klacht bij de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM) en voor de tuchtrechtuitspraken.

Wat is de STM?

STM is de onafhankelijke stichting belast met de tuchtrechtspraak van bij hen aangesloten mediationinstellingen.

Meer weten over STM »

Houdt de mediator zich aan de gedragsregels?

De mediators die in het register staan van een van de bij STM aangesloten instellingen dienen zich te houden aan de voor hen geldende Gedragsregels. Wanneer u van mening bent dat uw mediator deze Gedragsregels niet naleeft, dan kunt u – nadat u allereerst een klachtenprocedure heeft doorlopen bij een bij de STM aangesloten instantie – uw klacht voorleggen aan de tuchtrechter.
In eerste instantie zal de Tuchtcommissie zich over uw klacht buigen en in hoger beroep is dat het College van Beroep.

Uitspraken door STM

De uitspraken die de organen van STM hebben gedaan, vindt u in geannoteerde versie op deze website. De uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep worden geanonimiseerd vastgelegd.

Lees uitspraken van de Tuchtcomissie en het college van Beroep »

Een klacht indienen?

Heeft u een klachtenprocedure bij het MfN-register doorlopen en bent u en de mediator niet tot een oplossing gekomen? Dan heeft u de keuze om hierin te berusten of u kunt uw klacht voorleggen aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediators (STM).

Meer weten over een klacht indienen »

button

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.