FAQ

Heeft u een vraag? Kijk dan eens of uw vraag al beantwoord wordt bij onze veelgestelde vragen.

Hoe dien ik een klacht  in?
U kunt uw klacht per mail sturen naar info@mediationtuchtrecht.nl. Lees hier meer over het indienen van een klacht.

De klacht is al ingediend, maar wil hem toch nog aanpassen. Kan dat nog?
Ja, dat kan. U kunt de omvang van uw klacht tot aan de zitting wijzigen, tenzij het tuchtcollege van oordeel is dat dit in strijd is met een goede procesorde. Het verdient de voorkeur dat inhoudelijke correspondentie ruim voor de hoorzitting wordt verzonden zodat zowel de wederpartij als de leden van de Tuchtcommissie of College van Beroep deze stukken van te voren kunnen inzien.

Ben ik verplicht op de zitting te verschijnen?
Nee, u bent niet verplicht op de zitting te verschijnen. Houdt u er rekening mee dat u dan geen verdere motivering meer kunt geven en dit kan mogelijk gevolgen hebben voor de uitspraak.

Mag ik iemand meenemen naar de zitting van de Tuchtcommissie of van het College van Beroep?
Ja, dat mag. U kunt bijvoorbeeld een juridisch adviseur meenemen naar de zitting. U kunt dit tot een dag voor de zitting doorgeven aan het secretariaat van STM. Dit kan door een e-mailbericht te sturen naar info@mediationtuchtrecht.nl .

De tuchtrechter heeft aangegeven dat ik de uitspraak binnen 6 weken zou ontvangen. We zijn 6 weken verder en ik heb nog niks ontvangen.
Het streven is de uitspraak zo snel mogelijk te versturen. De leidende termijn hierin is 10 weken conform het Reglement STM.

Waar kan ik de uitspraken vinden?
De uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep worden geanonimiseerd vastgelegd, samengevat, gerubriceerd en geannoteerd op het portaal mfn-tuchtrechtupdates.nl.

De klachtenprocedure bij SKM is reeds doorlopen. Wanneer ik mij wend tot de STM moet ik de stukken dan opnieuw indienen?
De klachtbehandeling bij SKM dient als voorportaal. Indiening van de klacht bij de Tuchtcommissie STM is geen hoger beroepsinstantie van SKM. STM is een onafhankelijke stichting belast met de tuchtrechtspraak van bij hen aangesloten mediationinstellingen. U dient de klacht per post in te dienen bij STM. De SKM stuurt geen stukken door naar STM.

Een moment geduld alstublieft, het zoeken kan enige tijd duren.