De klacht is al ingediend, maar wil hem toch nog aanpassen. Kan dat nog?

Ja, dat kan. U kunt de omvang van uw klacht tot aan de zitting wijzigen, tenzij het college van oordeel is dat dit in strijd is met een goede procesorde. Het verdient de voorkeur dat inhoudelijke correspondentie ruim voor de hoorzitting wordt verzonden zodat zowel de wederpartij als de leden van de Tuchtcommissie of College van Beroep deze stukken van te voren kunnen inzien.