De klachtenprocedure bij het MfN-register is reeds doorlopen. Wanneer ik mij wend tot de Stichting Tuchtrecht Mediators, moet ik de stukken dan opnieuw indienen?

De klachtbehandeling bij het MfN-register dient als voorportaal. Indiening van de klacht bij de Tuchtcommissie STM is geen hoger beroepsinstantie van het MfN-register. De Stichting Tuchtrecht Mediators (STM) is de onafhankelijke instantie die verantwoordelijk is voor de tuchtrechtspraak van de bij haar aangesloten instellingen. U dient uw klacht digitaal in te dienen bij STM. Lees hier meer over het indienen van een klacht.