Waar kan ik de uitspraken vinden?

De uitspraken van de Tuchtcommissie en het College van Beroep worden geanonimiseerd vastgelegd, samengevat, gerubriceerd en geannoteerd op het portaal mfn-tuchtrechtupdates.nl.