Wanneer is een beslissing onherroepelijk?

Als binnen vier weken na verzending van de uitspraak van de Tuchtcommissie geen hoger beroep is ingesteld. Of – wanneer er wel binnen vier weken hoger beroep is ingesteld – zodra het College van Beroep uitspraak heeft gedaan.